1. Acest document reglementează termenii și condițiile generale, valabile pentru toate tipurile de abonamente sau modalități de acces și utilizare a facilităților și echipamentelor specifice aflate în incinta Barre Fitness Academy. Regulamentul în vigoare este stabilit pentru desfășurarea normală a activităților și ocupațiilor membrilor clubului, pentru ocrotirea sănătății lor, precum și în scopul respectării ordinii și curățeniei încăperilor și echipamentelor clubului.

2. Client/Utilizator/Membru/Abonat: Reprezintă orice persoană fizică și/sau juridică care deține un abonament valabil în cadrul Barre Fitness Academy și/sau plătește o intrare individuală și/sau intră cu abonament de tip Fitpass/ 7card/ Fitio. În cazul persoanelor juridice titulare de abonament, persoanele fizice expres indicate de către acestea că fiind beneficiare ale abonamentelor vor avea același drepturi și obligații că și persoanele juridice semnatare ale Contractului de Prestări Servicii. Totodată, persoanele ce beneficiază de facilitățile Barre Fitness Academy în baza unei invitații din partea unui membru al Barre Fitness Academy, vor avea același drepturi și obligații că și persoanele semnatare ale prezentului contract. Invitațiile primite de la un membru Barre Fitness Academy sunt valabile o zi lucrătoare în baza actului de identitate al invitatului.

3. În momentul aderării Dvs. în rândurile abonaților Clubului, veți primi un card de membru. Cardul de membru este nominal, se eliberează pentru întreagă perioada a contractului în vigoare și nu poate fi transmis altor persoane. Sunteți rugat să purtați permanent cardul Dvs. de membru, când frecventați clubul, pentru contorizarea-evidență ședințelor din abonament. Intrarea, în cazul în care nu aveți cardul la Dvs. se face pe baza actului de identitate pentru verificarea valabilității abonamentului. Sunteți obligați să va prezentați la intrare în club, să așteptați să va fie bifată ședința. Cardul de membru este proprietatea Barre Fitness Academy.

4. Cunoașterea, însușirea și respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru toate persoanele care frecventează Barre Fitness Academy. Prin plata unei ședințe sau a abonamentului, certificați respectarea cu strictețe a prezentului regulament

5. Programul de funcționare al Barre Fitness Academy este următorul:

Luni – Vineri: 08:00 – 11:00; 16:00 – 20:00
Sâmbătă 09:00 – 12:00;

Clubul își rezervă dreptul de face modificări ale serviciilor și programului de funcționare, având obligația să anunțe orice modificare cu 24 de ore înainte.

6. Accesul neînsoțit de către personalul calificat al Barre Fitness Academy în incinta facilităților, precum și la echipamentele aflate în interiorul acestora, se poate face doar în urmă semnării unui Contract de Prestări Servicii, între club și solicitantul persoană fizică și/sau juridică care și-a exprimat, anterior, intenția fermă de a deveni, temporar, membru al Barre Fitness Academy.

7. Tarifele practicate de Barre Fitness Academy se găsesc la recepția clubului sau pe site-ul oficial: www.barre-academy.ro.

Conducerea Clubului își rezervă dreptul de a modifică tarifele existente.

Conducerea Clubului își rezervă dreptul de a refuză accesul persoanelor care au avut abonamentul vreodată anulat sau care au abonamentul expirat.

8. Clubul își rezervă dreptul de a filma și fotografia în scop publicitar, la oricare din activitățile desfășurate. În incită Clubului este interzisă filmarea și fotografierea fără o convenție specială cu administrația Barre Fitness Academy.

9. Plata serviciilor se realizează numai la recepția clubului.

Plata se încasează în lei, sub formă de numerar, prin card bancar sau altă formă legală de plata convenită de comun acord. După încasarea contravalorii serviciilor oferite, rambursarea banilor este posibilă prin compensarea sumei în cauza cu alte servicii sportive stabilite de comun acord. Costul serviciilor precum și durata lor, a produselor comercializate, pot fi modificate în conformitate cu decizia administrației clubului.

Membrii care achită preţul Abonamentului în numerar sau pe bază de carte de credit la dată semnării Abonamentului, vor primi Cardul de Membru de îndată ce a fost validat de persoană desemnată şi autorizată de către Barre Fitness Academy.

Membrii care achită preţul Abonamentului prin virament bancar trebuie să efectueze plata în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, calculate de la dată emiterii facturii proforma de către Barre Fitness Academy. Cardul de Membru va fi eliberat ulterior de către Barre Fitness Academy, în baza prezentării de către Membru a documentelor justificative, care să ateste efectuarea plăţii.

Abonamentul se consideră valabil încheiat numai după semnarea tuturor documentelor necesare şi achitarea în întregime de către Membru a accesului la serviciile comandate şi va fi în vigoare doar pe perioadele pentru care preţul a fost efectiv achitat, şi doar pentru acele servicii indicate în factură.

Sumele plătite de către Membri cu titlu de preţ al Abonamentului, reprezentând acces la serviciile comandate, nu se restituie indiferent dacă Membrul utilizează efectiv sau nu serviciile menţionate în Abonament, pe parcursul perioadei de valabilitate a acestuia.

De asemenea, în situaţia în care Membrul îşi manifestă ulterior interesul de a solicită prelungirea perioadei iniţiale ori accesul la serviciile Barre Fitness Academy, după expirarea perioadei iniţiale sau solicită accesul şi la alte servicii decât cele deja achitate, Barre Fitness Academy îşi rezervă dreptul de a refuză achitarea preţului Abonamentului prin virament bancar şi de a impune Membrului efectuarea plăţii fie în numerar fie prin intermediul cărţii de credit, condiţionând accesul la servicii de efectuarea plăţii în acest mod.

Copiii sub 14 ani au acces numai însoţiţi şi supravegheaţi de părinti! Este strict interzis accesul minorilor neînsoțiți sau nesupravegheați.

În cazul în care solicități factură fiscală avem rugămintea să o solicitați pe loc colegilor din recepție. După dată plății abonamentelor nu se vor mai emite facturi.

10. Membrul clubului are dreptul de a primi recomandări de la personalul calificat cu privire la utilizarea echipamentelor sportive. Membrul clubului este obligat să utilizeze în mod adecvat echipamentele sportive, contrar el își asumă răspunderea pentru expunerea la accidente sau traumatisme ce pot surveni în urmă utilizării necorespunzătoare a echipamentelor. Persoană care plătește o intrare (ședința) trebuie să respecte întocmai prezentul regulament, având aceleași drepturi și obligații că și membrii clubului.

11. În cazul deteriorării echipamentului sportiv sau al unui bun al clubului, persoană în cauza suportă toate cheltuielile pentru înlăturarea deteriorărilor produse de către el echipamentului sportiv sau bunului în cauza.

12. În cazul în care un utilizator pătrunde în incinta clubului și/sau folosește echipamentele fără utilizarea cardului în conformitate cu reglementările prezente sau permite accesul unei alte persoane în incinta, fără permisiunea conducerii sau personalului angajat, acesta riscă suspendarea sau anularea permisiunii de access în incinta Barre Fitness Academy. În plus, este direct și în exclusivitate răspunzător de orice consecință negativă că urmare a faptelor sale.

13. În cazul în care se întrerupe energia electrică, rugăm clienții din sala să-și întrerupă activitatea, iar în cazul în care până de curent este pe termen mai lung, sunt rugați să urmeze luminile de EXIT spre ieșire. În caz contrar, nu ne asumăm responsabilitatea pentru apariția eventualelor incidente. Dacă întreruperea apei menajere sau energiei electrice este cauza a unor lucrări planificate sau a unei avarii, veți fi înștiințați de aceste situații în timp util, la avizierul din holul recepției.

14. În cazul în care beneficiarul abonamentelor de tip ședințe rămâne în incinta clubului după efectuarea ședinței, în funcție de tipul de abonament, va plăti o ședința suplimentară sau i se va marca efectuată.

15. Suspendarea Abonamentului se operează numai în baza completării de către Membru a unui formular de tip „Cerere de suspendare”, aflat la recepţia clubului.

Beneficiul suspendării Abonamentului nu poate fi acordat retroactiv.

Orice tip de abonament lunar este valabil 30 de zile de la dată achitării. În cazuri excepționale se poate prelungi cu maxim 7 zile calendaristice valabilitatea acestuia, cu înștiințarea recepției clubului la începutul perioadei de întrerupere. După expirarea celor 37 de zile însumate, orice solicitare asupra ședințelor rămase neefectuate nu se va lua în considerare.

Membrii pot solicită, de asemenea, suspendarea Abonamentului, pentru motive de natură medicală, că urmare a unor îmbolnăviri sau accidentări, pentru o durată de maxim 15 zile. Suspendarea Abonamentului din motive medicale este valabilă numai în baza prezentării de către Membru a unui document medical, care să interzică expres Membrului respectiv practicarea de exerciţii fizice.

Cererea de suspendare a Abonamentului trebuie să fie aprobată în prealabil de către managementul Barre Fitness Academy, aprobare care nu va fi reţinută sau întârziată nejustificât.

Membrii nu pot cesiona Abonamentul, în întregime sau în parte, fără aprobarea prealabilă scrisă a managementul Barre Fitness Academy.

Membrul a luat cunoştinţă şi acceptă faptul că, pe perioada derulării Abonamentului, Barre Fitness Academy este îndreptăţită să execute anumite lucrări de construcţie, extindere, modificare, menţinere, reparare, înlocuire, curăţenie şi reamenajare, necesare bunei funcţionări sau impuse de legislaţia în vigoare sau de orice contract la care proprietarul clubului este parte.

Pe perioada desfăşurării respectivelor lucrări, este posibil că, pentru perioade de timp rezonabile, să existe unele limitări/restricţii cu privire la accesul Membrului în incinta Barre Fitness Academy. În acest caz, Barre Fitness Academy va informa Membrul, în timp util, prin afişarea unui anunţ, la recepţia clubului.

Pentru perioada de timp rezonabilă când accesul la facilitățile Barre Fitness Academy,va fi limitat/ restricţionat, Membrul nu va fi îndreptăţit să solicite Barre Fitness Academy o diminuare a valorii Abonamentului sau orice alt fel de compensaţie.

Membrul a luat la cunoștință faptul că pentru zilele de Sărbători Legale se poate dispune de o întrerupere a activității în incinta clubului, pentru care nu va fi îndreptăţit să solicite Barre Fitness Academy o diminuare a valorii Abonamentului sau orice alt fel de compensaţie.

Prin semnarea prezentului Abonament, Membrul declară că dispoziţiile Abonamentului nu sunt contrare voinţei sale.

16. Fiecare membru al Barre Fitness Academy care prezintă un card valabil va primi de la recepția clubului o cheie pentru o cutie de vestiar. În timpul antrenamentului, trebuie să-și încuie personal garderoba și să păstreze cheia. Clientul este obligat să predea cheia de fiecare dată când părăsește Barre Fitness Academy. Este în totalitate interzisă păstrarea cheilor pentru accesul viitor în cadrul facilităților. Nepredarea cheii/cheilor la încheierea ședințelor de lucru sau pierderea acestora îndreptățește clubul să perceapă penalități / taxa pentru acoperirea costurilor de achiziție și a manoperei de înlocuire a yalei.

Prosoapele sunt incluse că beneficiu în abonamente. Prosoapele trebuie returnate la recepție de către Membru la momentul plecării sale din centru. În cazul în care Membrul nu restituie la plecare prosoapele, acesta va trebui să achite Barre Fitness Academy suma de 30 lei, cu titlu de taxă de înlocuire.

17. Clubul nu-și asumă responsabilitatea pentru pierderea sau dispariția lucrurilor personale lăsate sau uitate în vestiar, săli, precum și pentru bunurile de valoare.

Clubul nu își asumă răspunderea pentru mașinile clienților aflate în parcare.

18. Va recomandăm să susțineți un examen medical înainte de începerea frecventării clubului sportiv, deoarece, în mod evident, personal sunteți responsabil de sănătatea Dvs. Administrația clubului nu-și asumă răspunderea, dacă motivul înrăutățirii stării Dvs de sănătate este rezultatul nerespectării regulilor de utilizare a echipamentelor de antrenament. Administrația clubului nu-și asumă răspunderea pentru daunele pricinuite sănătății și/sau bunului Dvs.în urmă acțiunilor ilicite a unor terțe persoane.

19. Membrul își asumă răspunderea pentru încălcarea ordinii publice în incinta clubului. În scopul securității membrilor și invitaților clubului, este interzis, în mod categoric, de a purta cu sine armă albă, de foc sau cu gaze. Distribuirea și folosirea băuturilor alcoolice, narcoticelor și fumatul în incinta clubului este interzisă.

20. Accesul este interzis în incinta clubului:

Persoanelor sub influență alcoolului sau drogurilor;
Persoanelor cu aspect respingător sau în haine murdare;
Persoanelor însoțite de animale;
Persoanelor cu boli infecțioase;
Persoanelor care nu dețîn încălțăminte de schimb.
21. Abonamentul se poate anula în următoarele condiții :

nerespectarea prezentului regulament ;
folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente, cât și un comportament care să prejudicieze bună imagine a clubului nostru;
igienă personală precară ;
nerespectarea, în mod repetat, a observațiilor instructorilor;
săvârșirea de infracțiuni;
consumul de droguri, alcool și a substanțelor interzise în activitățile sportive (pentru mărirea parametrilor fizici ai organismului) ;
nerespectarea tipului de abonament pentru care a optat ;
declararea datelor eronate în fișa de înscriere;
înstrăinarea cardului propriu unei alte persoane cu scopul de a se folosi de servicii în locul acesteia;
nerespectarea regulilor de igienă a Clubului;22. Conducerea Clubului va fi înștiințată de eventualele Dvs. observații prin e-mail: office@barre-academy.ro.

23. Este interzisă deschiderea geamurilor sau ușilor dacă funcționează sistemul de climatizare prevăzut cu aport de aer proaspăt.

24. Afecțiunile de sănătate ascunse și/sau nedeclarate, exonerează Barre Fitness Academy de orice responsabilitate.

25. Ne rezervăm dreptul de a ne selecta clientela.

26. Clubul nu-și asumă responsabilitatea pentru lucrurile personale lăsate în afară vestiarului.

Pentru exercitarea antrenamentelor individuale este necesar sa va programati si sa platiti acest serviciu la receptie.
La abonamentele cu personal trainer, programul de antrenament trebuie corelat cu instructorul. Valabilitatea abonamentului nu se va prelungi.
Pentru inceput veti fi supus unui test, in baza caruia antrenorul Dvs. personal va va recomanda un program optim fitness sau/si kinetoterapie dupa caz, un regim alimentar optim si modul de antrenament de fitness sau/si kinetoterapie combinat cu modul Dvs. de viata.
In cadrul abonamentului cu antrenor personal, se efectueaza o singura sedinta pe zi de 50 min. La acest tip de abonament va rugam sa respectati programul de lucru al antrenorului Dvs., cat si programarile acestuia.
Programarile se pot face telefonic, la receptia clubului sau online pe www.barre-academy.ro.
Utilizarea din proprie initiativa a aparatelor muzicale sau a altor aparate tehnice din dotarea clubului este interzisa.

Participarea la clasele de Group Fitness este posibilă doar pe bază de programare online pe site-ul www.barre-academy.ro, cu minim 30 MINUTE înainte de începerea clasei.
În cazul atingerii nr. maxim de persoane pentru o clasă, nu se mai pot realiza programari. Dacă vreți să renunțați la o programare, vă rugăm anulati sau anunțați cu minim 4 ore înainte de începerea clasei!
Vă rugăm să frecventați clasele conform orarului stabilit, fără întârzieri. Accesul in cadrul claselor nu este permis dupa ora de incepere a acestora. Clasele dureaza 50 minute. Intarzierea la sedinta mai mult este periculoasa pt sanatatea dvs. Antrenorul are dreptul de a nu admite intrarea clientului la sedinta respectiva, iar suma achitata nu va fi restituita clientului.
Este interzis accesul in incaltaminte obisnuita in sala de aerobic, deasemeni este recomandata folosirea unui prosop pe saltele pentru igiena personala. La finele orei de aerobic plasati echipamentele utilizate de catre Dvs. la locul lor rezervat in sala.
Selectarea si utilizarea programului audiovizual si muzical este exercitata de catre instructor.
Utilizarea din proprie initiativa a aparatelor muzicale sau a altor aparate tehnice din dotarea clubului este interzisa.

În cazul în care antrenorul nu poate susține ședința sau ședințele de antrenament, veti fi notificat prin sms daca aveti programare.
In cazul in care o clasa este anulata nu veti beneficia de o prelungire de VALABILITATE a abonamentului datorita accesului nelimitat la toate activitatile de group fitness.
Accesul in zona de group fitness este strict interzis daca nu beneficiati de abonament fara acordul conducerii.
Folosirea telefonului mobil in sala de aerobic este interzisa;
Frecventarea a 2 ore consecutive fara notificarea receptiei este interzisa.

La frecventarea dusurilor in mod obligatoriu trebuie sa respectati urmatoarele reguli:

Se recomanda, in scopul pastrarii igienei si prevenirii traumatismelor, sa purtati slapi (papuci de baie).
Prosopul clubului, folosit, se pune in vestiar in spatiile special amenjate, nu se arunca pe jos.
Conducerea clubului isi rezerva dreptul de a introduce noi puncte in regulament, specificand data modificarii si afisand la avizierul de la receptie, pe site-ul Barre Fitness Academy, forma actualizata.

Regulamentul este actualizat si Dvs. va revine obligatia sa vi-l insusiti.

Esti gata pentru Barre Fitness?

Pentru confortul tau si pentru a asigura o tehnica cat mai corecta, clasele se desfasoara cu locuri limitate. Te rugam sa iti faci programare online. Daca ai intrebari, te rugam sa ne contactezi. Te asteptam cu drag !